facebook
Odwiedź nasz sklep! Zadzwoń do nas!

Styrobeton Polytech

Cena: 39,90 zł. / worek

lekka zaprawa wyrównująco izolacyjna granulat styropianowy

Przygotowanie zaprawy Polytech® 20/80:


modyfikowany granulat
styropianowy (1 worek 200 l)

  +  

cement portlandzki CEM I
lub CEM II kl. 32,5 N (50 kg)

  +  

woda
ok. 35 l

  =  

0,25 m3
Polytech®

Wydajność Polytech® 20/80:


grubość zaprawy  (cm): 5 7 10 13 15 20
wydajność z 200 l (m2): 5,0 3,6 2,5 1,9 1,7 1,25

Zaprawę Polytech® 20/80 można wykonać za pomocą betoniarki wolnospadowej, mieszarki
samochodowej, Kompatto lub mieszarki z serii MP1. Polytech® 30/50, 35/50 uzyskuje się wyłącznie
maszynowo przy użyciu mieszarek Kompatto lub z serii MP1.

Polytech® 20/80

proporcje     —  cement
                   — granulat styropianowy

200 kg
800 l
ciężar objętościowy świeżej zaprawy (g/cm3) 0,4 ± 5%
konsystencja (cm)   — stolik rozpływu
                              — zanurzenie stożka
16 ± 1
19 ± 1
skurcz liniowy przy grubości warstwy zaprawy
20 mm (%)
≤ 0,20
wytrzymałość na zginanie (MPa) ≥ 0,15
wytrzymałość na ściskanie (MPa) ≥ 0,40
wartość deklarowana współczynnika przewodzenia
ciepła (d) W / (mK),w temp. +10°C
≤ 0,07
reakcja na ogień A2, s1, d0 (system dachowy klasa B ROOF [t1]).
ITB-AT-15-6690/2009 ITB-AT-15-6690/2009